kursy: wózki widłowe i UTB

14.01.2021 r. KURS NA WÓZKI WIDŁOWE WE WŁOCŁAWKU

KURS NA WÓZKI PODNOŚNIKOWE ,,WIDŁOWE” – WŁOCŁAWEK

W dniu 14 stycznia 2021 r. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT rozpoczyna kurs na WÓZKI PODNOŚNIKOWE we Włocławku.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

EGZAMIN: Przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Kategoria uprawnień: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

/ zakres uprawnień zgodny z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 nr 1008).

Miejsce szkolenia: ul. Barska 12 J we Włocławku (siedziba ODZ BHP EKSPERT)

System zajęć: popołudniowy / zajęcia odbywają się w ustalone dni powszednie od godz. 16.00

Ogólny czas trwania kursu: 2 tygodnie

Cena szkolenia: 450 zł + egzamin UDT

Więcej informacji: w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr tel. 54 413 70 10

Zapisz się na kurs OPERATOR WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO we Włocławku!