10.12.2021 r. Kurs na wózki widłowe Włocławek

KURS NA WÓZKI PODNOŚNIKOWE ,,WIDŁOWE” WE WŁOCŁAWEK

W dniu 10 grudnia 2021 r. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT rozpoczyna kurs na WÓZKI PODNOŚNIKOWE. Miejsce szkolenia Włocławek ul. Barska 12 J.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

EGZAMIN: Przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Kategoria uprawnień: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

/ zakres uprawnień zgodny z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 nr 1008).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp ekspert ul. Barska 12 J we Włocławku

System zajęć: zajęcia odbywają się w ustalone dni powszednie od godz. 16.00

Ogólny czas trwania kursu: 2 tygodnie

Cena szkolenia: 450 zł + egzamin UDT

Więcej informacji: w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr tel. 54 413 70 10

Zapisz się na kurs OPERATOR WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO we Włocławku!

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY FIRMY I OSOBY PRYWATNE