szkolenie energetyczne; kurs sep włocławek

13.07.2022 r. Szkolenie SEP

W dniu 13.07.2022 r. ODZ Bhp ekspert rozpoczyna kurs energetyczny w następujących grupach:

KURS ELEKTRYCZNY – start 13.07.2022 r. Włocławek ul. Barska 12 J

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

KURS ENERGETYCZNY – start 13.07.2022 r. Włocławek ul. Barska 12 J

GRUPA 2: Urządzenia, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

KURS GAZOWY – start 13.07.2022 r. Włocławek ul. Barska 12 J

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Powyższe uprawnienia można zdobyć w następującym zakresie:

  • montażu,
  • obsługi,
  • konserwacji oraz
  • napraw i remontów urządzeń i instalacji.

Szczegółowe zakresy i rodzaje urządzeń w poszczególnych grupach określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 nr 89, poz. 828).

Miejsce szkolenia: siedziba ODZ Bhp ekspert ul. Barska 12 J We Włocławku

Tryb szkolenia: stacjonarny

Cena szkolenia: 250 zł grupa + egzamin 310 zł

Egzamin: przed Komisją Stowarzyszenia Polskich Energetyków oddział z Włocławka

Więcej o kursie energetycznym