szkolenia: praca na wysokości

15.02.2021 SZKOLENIE BHP WŁOCŁAWEK

W dniu 15.02.2021 r. ODZ Bhp eskpert rozpoczyna szkolenia okresowe BHP dla niżej wymienionych stanowisk pracy:

 1. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
 2. Pracownicy administracyjno – biurowi 
 3. Pracownicy na stanowiskach robotniczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Cel szkolenia:

 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia
  dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami
  i działaniami zapobiegawczymi;
 • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym
  do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także
  związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i
  higieny pracy;
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych
  osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która
  uległa wypadkowi;

Ważność organizowanych szkoleń BHP przez ODZ Bhp ekspert:

 1. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – 5 lat
 2. Pracownicy administracyjno – biurowi – 6 lat
 3. Pracownicy na stanowiskach robotniczych – 3 lata

Miejsce prowadzonych zajęć: ul. Barska 12 J Włocławek (siedziba ODZ Bhp ekspert)

Zapisy tel., osobiście lub mailowo:

tel. 54 413 70 10; tel. kom. 728 904 196

mail: bhpekspert@bhpekspert.eu

SZKOLENIA OKRESOWE BHP / ZAPRASZAMY