Kurs na wózki widłowe Włocławek

18.08.2023; 28.08.2023 r. KURSY NA WÓZKI WIDŁOWE WŁOCŁAWEK

ODZ Bhp ekspert zaprasza na kursy dla operatorów wózków widłowych.

Zapisy w biurze Ośrodka przy ul. Łanowej 23 a we Włocławku, telefonicznie (54 413 70 10), mailowo (bhpekspert@bhpekspert.eu) lub poprzez stronę internetową (www.bhpekspert.eu).

18.08.2023 r. KURS – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem;
28.08.2023 r. KURS – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem;

Kursy zakończone egzaminem państwowym przed Komisją UDT.