szkolenie z pierwszej pomocy

21.12.2020 r. SZKOLENIE W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY WŁOCŁAWEK

W dniu 21.12.2020 r. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT rozpoczyna szkolenie w zakresie pierwszej pomocy.

Miejsce szkolenia: ul. Barska 12 J we Włocławku (siedziba ODZ BHP EKSPERT)

System zajęć: stacjonarny

Ogólny czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy)

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne. Podczas zajęć wykorzystujemy profesjonalne pomoce dydaktyczne takie jak: fantomy dzieci, osób dorosłych, zestawów do pozoracji ran. Prowadzący, ratownicy medyczni inscenizują różne wypadki. Pozoracje mają na celu oswojenie uczestników szkoleń z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości.

Dążymy do tego aby każdy słuchacz nabył umiejętności, które pozwolą mu na prawidłowe zadziałanie w sytuacji zagrożenia życia.

Cena szkolenia: 90 zł

Więcej informacji: w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr tel. 54 413 70 10

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY WE WŁOCŁAWKU