22.06.2021 r. ŻURAWIE PRZENOŚNE / HDS

KURS NA ZURAWIE / HDS – WŁOCŁAWEK

W dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 15.30 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT rozpoczyna kurs na żurawie przewoźne i przenośne (HDS) we Włocławku.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

EGZAMIN: Przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Kategoria uprawnień: Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

/ zakres uprawnień zgodny z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 nr 1008).

Miejsce szkolenia: ul. Barska 12 J we Włocławku (siedziba ODZ BHP EKSPERT)

System zajęć: popołudniowy / zajęcia odbywają się w ustalone dni powszednie od godz. 16.00

Ogólny czas trwania kursu: 2 tygodnie

Cena szkolenia: 600 zł + egzamin UDT 193,78 zł

Więcej informacji: w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr tel. 54 413 70 10

Zapisz się na kurs OPERATOR ŻURAWIA HDS we Włocławku!