szkolenia ppoż Włocławek

26.04.2021 SZKOLENIE PPOŻ.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego bhp ekspert zaprasza na innowacyjne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz prowadzenia akcji ewakuacyjnej.

Do naszych szkoleń praktycznych wykorzystujemy korytarz ewakuacyjny wypełniony sztucznym dymem całkowicie bezpiecznym dla człowieka oraz symulator pożarów z różnymi atrapami między innymi atrapa kosza na śmieci, komputera czy rozdzielni elektrycznej.

Uczestnicy szkolenia mogą zapoznać się z obsługą różnych typów gaśnic (gaśnice śniegowe, proszkowe, wodne, pianowe) gasząc prawdziwe płomienie ognia oraz przekonać się jak uciążliwe jest poruszanie się w zadymionym pomieszczeniu gdzie jest ograniczona widoczność.

Niewielu pracowników w Firmie potrafiłoby w sposób prawidłowy użyć gaśnicy, gdy powstanie pożar! Prawidłowe zachowanie podczas pożaru, może do minimum ograniczyć straty materialne, a przede wszystkim uratować zdrowie i życie ludzkie.

Ćwiczenia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Tu dla pracowników obecnych na spotkaniu mamy przygotowanych kilka scenariuszy postępowania. Na przykład dwóch pracowników musi przejść zadymionym korytarzem odnajdując gaśnicę śniegową, którą następnie przystępują do gaszenia pożaru rozdzielni elektrycznej.

Miejsce szkolenie ppoż. ODZ Bhp ekspert ul. Barska 12 J Włocławek

Zapisy: tel. 54 413 70 10 / mail: bhpekspert@bhpekspert.eu