kursy: podesty

29.03.2021 OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH

KURS DLA OPERATORÓW PODESTÓW RUCHOMYCH WE WŁOCŁAWKU

W dniu 29 MARCA 2021 r. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT rozpoczyna zajęcia we Włocławku dla OPERATORÓW PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH (podnośniki koszowe, zwyżki) zakończony egzaminem UDT.

Kategoria uprawnień: podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samochodowe, przewoźne) zakres uprawnień zgodny z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 nr 1008).

Miejsce szkolenia: ul. Barska 12 J we Włocławku (siedziba ODZ BHP EKSPERT)

System zajęć: popołudniowy / zajęcia odbywają się w ustalone dni powszednie od godz. 16.00

Ogólny czas trwania kursu: 2 tygodnie

Cena szkolenia: 600 zł + egzamin UDT 193 zł

Więcej informacji: w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr tel. 54 413 70 10

Zapisz się na kurs OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH we Włocławku!

ZAPISY NA KURS PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH 

Zajęcia prowadzone również w Toruniu oraz Olsztynie