żuraw samojezdny kurs na dźwigi kołowe żuraw budowlany Włocławek Toruń kurs we Włocławku

30.03.2021 OPERATOR DŹWIGU / ŻURAW SAMOJEZDNY

KURS NA ŻURAWIE SAMOJEZDNE (DŹWIGI) – WŁOCŁAWEK

W dniu 30 marca 2021 r. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT rozpoczyna kurs na żurawie samojezdne we Włocławku.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

EGZAMIN: Przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Kategoria uprawnień: Żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

/ zakres uprawnień zgodny z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 nr 1008).

Miejsce szkolenia: ul. Barska 12 J we Włocławku (siedziba ODZ BHP EKSPERT)

System zajęć: popołudniowy / zajęcia odbywają się w ustalone dni powszednie od godz. 16.00

Ogólny czas trwania kursu: 2 tygodnie

Cena szkolenia: 1200 zł + egzamin UDT 193,78 zł

Więcej informacji: w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr tel. 54 413 70 10

Zapisz się na kurs OPERATOR ŻURAWIA SAMOJEZDNEGO we Włocławku!