Kurs na wózki widłowe Włocławek

EGZAMIN UDT 29.05.2024 r. w ODZ Bhp ekspert

W dniu 29.05.2024 r. w BHP Ekspert został przeprowadzony egzamin UDT dla operatorów urządzeń transportu bliskiego, tj. wózków podnośnikowych oraz wózków ze zmiennym wysięgiem jak również podestów ruchomych. Poniżej dokładne określenie w/w urządzeń w podstawie prawnej:

WÓZKI WIDŁOWE

 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem                                                                            (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
 2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

PODESTY RUCHOME

 1. Podesty ruchome przejezdne

Możliwość zdobycia w ODZ Bhp ekspert uprawnień również na pozostałe podesty, a mianowicie:

 1. Podesty ruchome stacjonarne
 2. Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)
 3. Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
 4.  

  Podesty na pojazdach kolejowych

  www.bhpekspert.com.pl