kursy: równiarki

KURS DLA OPERATORÓW MASZYN BUDOWLANYCH Włocławek 15.01.2022 r.

ODZ Bhp ekspert w dniu 15.01.2022 r. o godz. 8.00 rozpoczyna kurs dla operatorów koparko – ładowarek i innych maszyn do robót ziemnych i drogowych

W ramach kursy będą prowadzone zajęcia w zakresie zdobycia uprawnień na poniższe maszyny:

 1. koparki
 2. koparko-ładowarki
 3. ładowarki
 4. równiarki
 5. pogłębiarki
 6. walce
 7. frezarki do nawierzchni dróg
 8. zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
 9. maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
 10. zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
 11. maszyny do rozkłądania mieszanek betonowych
 12. pompy do mieszanek betonowych

Miejsce prowadzenia zajęć: Włocławek ul. Barska 12J / poligon Włocławek ul. Przemysłowa

Możliwość zdobycia uprawnień na obsługę więcej niż jednej maszyny podczas kursu!

Więcej informacji na temat kursów łączonych w zakładce KURSY: KOPARKI I INNE

Cena kursu: w zależności od wybranej maszyny / info. w biurze Ośrodka

Egazamin: kurs na koparki i inne kończy się egzaminem przed Komisją IMBiGS z Warszawy i wydaniem książeczki operatora maszyn roboczych

Zapisy i informacje w siedzibie ODZ Bhp ekspert ul. Barska 12J

tel. 54 413 70 10 / kom. 728 904 196

mail: bhpekspert@bhpekspert.eu

KURS NA KOPARKI ! START – 15.01.2022 r. Włocławek; ODZ BHP EKSPERT

ZAPRASZAMY!