kurs na podesty ruchome we Włocławku

OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH 07.06.2022

KURS / SZKOLENIE DLA OPERATORÓW PODESTÓW RUCHOMYCH WE WŁOCŁAWKU

W dniu 07.06.2022 r. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT rozpoczyna KURS we Włocławku dla OPERATORÓW PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH (podnośniki koszowe, zwyżki) zakończony egzaminem UDT.

Kategoria uprawnień: podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samochodowe, przewoźne) zakres uprawnień zgodny z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 nr 1008).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego ul. Barska 12 J we Włocławku

System zajęć: zajęcia odbywają się w ustalone dni powszednie od godz. 15.30 lub 16.00

Czas trwania kursu: 2 tygodnie plus egzamin UDT

Cena szkolenia: 600 zł + egzamin UDT

Więcej informacji: w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr tel. 54 413 70 10

Zapisz się na kurs OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH we Włocławku!

ZAPISY NA KURS PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH 

Gwarantujemy wysoką zdawalność egzaminów przed Dozorem Technicznym!

Pytania egzaminacyjne  z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome przejezdne