Szkolenia BHP

ODZ Bhp ekspert z siedzibą we Włocławku zaprasza na szkolenia BHP wstępne i okresowe. Szkolenia BHP prowadzimy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

W siedzibie ośrodka Bhp ekspert szkolenia wstępne i okresowe prowadzimy codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z zamawiającym. Szkolenia organizujemy dla grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta proponujemy szkolenia BHP w formule e-learning. Więcej informacji na ten temat jak i zapisy znajdziecie Państwo w linku http://elearning.bhpekspert.biz/

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat szkoleń BHP:

Stanowisko Forma szkolenia Czas trwania (minimum) Częstotliwość (minimum) Pierwsze szkolenie (okres od rozpoczęcia pracy)
Pracodawca, mistrz, kierownik, brygadzista Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16 h 5 lat 6 m – cy
Pracownik na stanowisku robotniczym Instruktaż 8 h 3 lata 12 m – cy
Pracownik na stanowisku robotniczym, na którym występują szczególnie duże zagrożenie Instruktaż 8 h 1 rok 12 m – cy
Pracownik techniczno – inżynieryjno  Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16 h 5 lat 12 m – cy
Pracownik służby bhp, osoba wykonująca zadania służby bhp Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 32 h w tym

4 h ćwiczeń

5 lat 12 m – cy
Pracownik administracyjno – biurowy Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 8 h 6 lat 12 m – cy

Zapraszamy do współpracy ODZ Bhp ekspert Włocławek