szkolenia BHP na stanowiska robotnicze

Akta osobowe

Lista kontrolna


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie dokumentacji pracowniczej