szkolenia BHP Włocławek

Szkolenia BHP

Karta szkolenia wstępnego

Wzór karty szkolenia wstępnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. (poz. 1099). Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP składa się z 3 części:

  • instruktaż ogólny – prowadzi Inspektor lub Specjalista ds. BHP
  • instruktaż stanowiskowy – prowadzi osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez Pracodawcę
  • instruktaż stanowiskowy – prowadzi osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez Pracodawcę po zmianie stanowiska pracy przez pracownika lub wykonującego pracę na więcej niż jednym stanowisku pracy.

Szkolenie wstępne BHP ważne jest do 12 m-cy a na stanowiskach kierowniczych do 6 m-cy.


Zaświadczenie okresowe

Wzór zaświadczenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. (poz. 1099).

Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane okresowo i jest kontynuacją szkoleń, w tym szkoleń wstępnych BHP.  Czasokresy przeprowadzania szkoleń na następujących stanowiskach pracy:

  • stanowiska robotnicze,
  • stanowiska administracyjno – biurowe,
  • stanowiska inżynieryjno – techniczne,
  • osoby kierujące pracownikami,
  • i inne

określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860).


Oświadczenie BHP i ppoż

Oświadczenie BHP i PPOŻ. jest dokumentem potwierdzającym, że zatrudniany pracownik na poszczególne stanowiska pracy w Zakładzie został zapoznany z najważniejszą dokumentacją w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych takich jak ocena ryzyka zawodowego czy instrukcjami BHP, w tym ppoż.