Cel kursu

KURS: WIERTNICE DLA TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi wiertnic dla technologii bezwykopowych klasy III.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych klasy III zgodnie z podziałem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263 z póź. zm.).

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych

L.p. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Koparki jednonaczyniowe masa całkowita
tony
do 25 wszystkie
2 Koparko-ładowarki 1) wszystkie
3 Koparko-spycharki wszystkie
4 Koparki wielonaczyniowe 2), 3) wszystkie
5 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
6 Spycharki moc silnika
kW
do 110 wszystkie
7 Równiarki wszystkie
8 Zgarniarki wszystkie
9 Ładowarki jednonaczyniowe 4) masa całkowita
tony
do 20 wszystkie
10 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające wszystkie
11 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające wszystkie
12 Pogłębiarki ssące śródlądowe wszystkie
13 Palownice wszystkie
14 Kafary 5) bez klasy
15 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania 5) wszystkie
16 Wiertnice do kotwi 5) bez klasy
17 Wiertnice dla technologii bezwykopowych 5) Ø rury
mm
do 800 wszystkie

1) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparko-spycharki.
2) Z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej 500 m3/h.
3) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności upoważniają go do obsługi koparki wielonaczyniowej łańcuchowej do rowów.
4) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.
5) Z wyłączeniem narzędzi ręcznych.

Program kursu

Kurs podstawowy

Czas trwania: 130 godzin

Lp. Moduł Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
Symbol Nazwa
1 M.BHP Bhp ogólne MODUŁY WSPÓLNE 8
2 M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych 24
Suma 32
3 M.SI-17/III Wiertnice dla technologii bezwykopowych – przedmioty specjalistyczne klasa III MODUŁ SPECJALISTYCZNY 20 78
Suma 52 78
Łącznie cały kurs 130

Kurs rozszerzony

Umożliwia zdobycie uprawnień do OBSŁUGI DODATKOWYCH MASZYN, poza wiertnicami dla technologii bezwykopowych PODCZAS JEDNEGO KURSU!

Przykładowe zestawienia:

  • wiertnice dla technologii bezwykopowych + koparko-ładowarki + równiarki.

Czas trwania: 130 godzin (kurs podstawowy) + liczba godzin z modułu specjalistycznego dla danej maszyny.

Przykład

Dla wiertnic dla technologii bezwykopowych w klasie III i koparko-ładowarek:

Lp. Moduł Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
Symbol Nazwa
1 M.BHP Bhp ogólne MODUŁY WSPÓLNE 8
2 M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych 24
Suma 32
3 M.SI-17/III Wiertnice dla technologii bezwykopowych – przedmioty specjalistyczne klasa III MODUŁ SPECJALISTYCZNY 20 78
4 M.SI-2/III Koparko-ładowarki – przedmioty specjalistyczne klasa III MODUŁ SPECJALISTYCZNY 20 82
Suma 72 160
Łącznie cały kurs 202

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat,
  • przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora maszyn w danej specjalności.

Organizacja kursu

Kurs organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z wieloletnim doświadczeniem co zapewnia wysoką jakość oferowanych kursów.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

  • Materiały dydaktyczne.
  • Serwis kawowy.
  • Opłatę za egzamin państwowy.
  • Wydanie zaświadczenia oraz książeczki operatora.

W ramach kursu pomagamy w organizacji badań lekarskich (nie są wliczone w cenę kursu).

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego składający się z części praktycznej i teoretycznej.

© Copyright - BHP Ekspert | projekt i wykonanie witryny: walewicz.com