Cel kursu

KURS: WIELOZADANIOWE NOŚNIKI OSPRZĘTU

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi pomp do mieszanki betonowej klasy III.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora pomp do mieszanki betonowej klasy III zgodnie z podziałem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263 z póź. zm.).

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych

L.P. NAZWA MASZYNY LUB URZĄDZENIA JEDNOSTKA CHARAKTERYZUJĄCA MASZYNĘ LUB URZĄDZENIE KLASA OKREŚLONA W ŚWIADECTWIE
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Wielozadaniowe nośniki osprzętów masa całkowita
tony
bez klasy
2 Pompy do mieszanki betonowej wszystkie
3 Podajniki do betonu wszystkie
4 Rusztowania budowlano-montażowe
metalowe – montaż i demontaż
bez klasy

Program kursu

Kurs podstawowy

Czas trwania: 78 godzin

Lp. Moduł Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
Symbol Nazwa
1 M.BHP Bhp ogólne MODUŁY WSPÓLNE 8
2 M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych 24
Suma 32
3 M.SIII-2/III Pompy do mieszanki betonowej – przedmioty specjalistyczne klasa III MODUŁ SPECJALISTYCZNY 18 28
Suma 50 28
Łącznie cały kurs 78

Kurs rozszerzony

Umożliwia zdobycie uprawnień do OBSŁUGI DODATKOWYCH MASZYN, poza pompami do mieszanki betonowej PODCZAS JEDNEGO KURSU!

Przykładowe zestawienia:

  • pompy do mieszanki betonowej + koparko-ładowarki.

Czas trwania: 78 godzin (kurs podstawowy) + liczba godzin z modułu specjalistycznego dla danej maszyny.

Przykład

Dla pomp do mieszanki betonowej i koparko-ładowarek:

Lp. Moduł Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
Symbol Nazwa
1 M.BHP Bhp ogólne MODUŁY WSPÓLNE 8
2 M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych 24
Suma 32
3 M.SIII-2/III Pompy do mieszanki betonowej – przedmioty specjalistyczne klasa III MODUŁ SPECJALISTYCZNY 18 28
4 M.SI-2/III Koparko-ładowarki – przedmioty specjalistyczne klasa III MODUŁ SPECJALISTYCZNY 20 82
Suma 60 110
Łącznie cały kurs 170

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat,
  • przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora maszyn w danej specjalności.

Organizacja kursu

Kurs organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z wieloletnim doświadczeniem co zapewnia wysoką jakość oferowanych kursów.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

  • Materiały dydaktyczne.
  • Serwis kawowy.
  • Opłatę za egzamin państwowy.
  • Wydanie zaświadczenia oraz książeczki operatora.

W ramach kursu pomagamy w organizacji badań lekarskich (nie są wliczone w cenę kursu).

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego składający się z części praktycznej i teoretycznej.