13.07.2020 r. KURS OPERATOR WÓZKA ,,WIDŁOWEGO”

KURS NA WÓZKI PODNOŚNIKOWE ,,WIDŁOWE” WE WŁOCŁAWKU

W dniu 13 lipca 2020 r. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT rozpoczyna kurs na WÓZKI PODNOŚNIKOWE we Włocławku.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na części teoretycznej kursanci zostaną przygotowani do zdania egzaminu składającego się z testu przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Tutaj pobierzesz pytania egzaminacyjne.

Na części praktycznej słuchacze przygotowywani są do egzaminu na którym sprawdzane będą umiejętności operatora w zakresie bezpiecznej eksploatacji wózka jezdniowego podnośnikowego.

Kategoria uprawnień: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem / zakres uprawnień zgodny z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 nr 1008).

Miejsce szkolenia: ul. Barska 12 J we Włocławku (siedziba ODZ BHP EKSPERT)

System zajęć: popołudniowy / zajęcia odbywają się w ustalone dni powszednie od godz. 16.00

Ogólny czas trwania kursu: 2 tygodnie

Cena szkolenia: 450 zł + egzamin UDT 172 zł

Więcej informacji: w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr tel. 54 413 70 10

Zapisz się na kurs OPERATOR WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO we Włocławku!