18.05.2020 r. ROZPOCZĘCIE KURSU NA WÓZKI PODNOŚNIKOWE WŁOCŁAWEK

KURS NA WÓZKI PODNOŚNIKOWE (WIDŁOWE) WE WŁOCŁAWKU

Urząd Dozoru Technicznego wznawia egzaminy dla operatorów Urządzeń Transportu Bliskiego! Dotychczas w związku z zagrożeniem COVID 19 wszystkie egzaminy były zawieszone.

W dniu 18 MAJA 2020 r. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT rozpoczyna zajęcia we Włocławku dla OPERATORÓW WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH zakończony egzaminem UDT.

Kategoria uprawnień: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem / zakres uprawnień zgodny z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 nr 1008).

Miejsce szkolenia: ul. Barska 12 J we Włocławku (siedziba ODZ BHP EKSPERT)

System zajęć: popołudniowy / zajęcia odbywają się w ustalone dni powszednie od godz. 16.00

Ogólny czas trwania kursu: 2 tygodnie

Cena szkolenia: 450 zł + egzamin UDT 172 zł

Więcej informacji: w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr tel. 54 413 70 10

Zapisz się na kurs OPERATOR WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO we Włocławku!