kursy: wózki ze zmiennym wysięgiem

EGZAMINY NA MASZYNY BUDOWLANE I TRANSPORTU BLISKIEGO ZAWIESZONE

EGZAMINY NA MASZYNY BUDOWLANE I TRANSPORTU BLISKIEGO ZAWIESZONE

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Urząd Dozoru Technicznego w dalszym ciągu nie wznowił egzaminów na urządzenia transportu bliskiego takie jak wózki widłowe, suwnice, żurawie, dźwigi, podesty ruchome i inne.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy, który również zawiesił egzaminy na maszyny budowlane takie jak koparki, koparko – ładowarki, ładowarki, walce, równiarki i inne.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp ekspert na chwilę obecną nie prowadzi szkoleń przygotowawczych do w/w egzaminów. Jednakże można cały czas zapisywać się na wybrane przez siebie kursy. Po wznowieniu egzaminów przez UDT i IMBiGS zainteresowanie kursami ze strony słuchaczy będzie duże więc o udziale w nich w najbliższych wolnych terminach decydować będzie data zapisu.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w siedzibie głównej Ośrodka we Włocławku lub telefonicznie. Oddziały poza Włocławkiem na chwilę obecną są nieczynne.