Cel kursu

KURS: RUSZTOWANIA

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie montażu rusztowań budowlanych.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do montażu rusztowań budowlanych (bez klasy) zgodnie z podziałem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263 z póź. zm.).

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych

L.p. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Wielozadaniowe nośniki osprzętów masa całkowita
tony
bez klasy
2 Pompy do mieszanki betonowej wszystkie
3 Podajniki do betonu wszystkie
4 Rusztowania budowlano-montażowe
metalowe – montaż i demontaż
bez klasy

Program kursu

Kurs podstawowy

Czas trwania: 78 godzin

Lp. Moduł Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
Symbol Nazwa
1 M.BHP Bhp ogólne MODUŁY WSPÓLNE 8
Suma 8
3 M.SIII-4/bk Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż – przedmioty specjalistyczne (bez klasy) MODUŁ SPECJALISTYCZNY 40 32
Suma 48 32
Łącznie cały kurs 80

Kurs rozszerzony

Umożliwia zdobycie uprawnień do OBSŁUGI DODATKOWYCH MASZYN, poza montażem rusztowań, PODCZAS JEDNEGO KURSU!

Przykładowe zestawienia:

  • rusztowania budowlane + koparko-ładowarki.

Czas trwania: 78 godzin (kurs podstawowy) + liczba godzin z modułu specjalistycznego dla danej maszyny.

Przykład

Dla montażysty rusztowań budowlanych i koparko-ładowarki:

Lp. Moduł Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
Symbol Nazwa
1 M.BHP Bhp ogólne MODUŁY WSPÓLNE 8
2 M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych 24
Suma 32
3 M.SIII-4/bk Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż – przedmioty specjalistyczne (bez klasy) MODUŁ SPECJALISTYCZNY 40 32
4 M.SI-1/III Koparki jednonaczyniowe – przedmioty
specjalistyczne klasa III
MODUŁ SPECJALISTYCZNY 20 82
Suma 92 114
Łącznie cały kurs 206

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat,
  • przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora maszyn w danej specjalności.

Organizacja kursu

Kurs organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z wieloletnim doświadczeniem co zapewnia wysoką jakość oferowanych kursów.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

  • Materiały dydaktyczne.
  • Serwis kawowy.
  • Opłatę za egzamin państwowy.
  • Wydanie zaświadczenia oraz książeczki operatora.

W ramach kursu pomagamy w organizacji badań lekarskich (nie są wliczone w cenę kursu).

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego składający się z części praktycznej i teoretycznej.

kurs na rusztowania budowlane włocławek