Cel kursu

KURS: DŹWIGI

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi dźwigów wybranej kategorii.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora dźwigów wybranej kategorii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Poz. 1008).

Kategorie dźwigów

Dźwigi Dźwigi budowlane

(uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz
wyciągów towarowych)

Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

(uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny)

Program kursu

Program szkolenia dla operatorów dźwigów obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. Rodzaje i podział dźwigów.
 2. Budowa dźwigów.
 3. Urządzenia zabezpieczające.
 4. Zadania i obowiązki obsługi dźwigu.
 5. Ogólne zasady BHP przy obsłudze dźwigów (budowlanych lub towarowo – osobowych).
 6. Awarie i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją dźwigów.
 7. Wiadomości o dozorze technicznym.
 8. Wiadomości z zakresu BHP.

Czas realizacji kursu: 25 godz. w tym zajęcia praktyczne 5 godz.

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat.

Organizacja kursu

Kurs operatorów dźwigów organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający uprawnienia w zakresie konserwacji dźwigów z wieloletnim doświadczeniem.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • Materiały dydaktyczne.
 • Serwis kawowy.
 • Opłatę za egzamin państwowy przed Urzędem Dozoru Technicznego.
 • Wydanie uprawnień operatora dźwigów.

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Pytania egzaminacyjne: