Cel kursu

KURS: KONSERWACJA UTB

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia konserwatora UTB zgodnie z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Poz. 1008).

Kursy dla konserwatorów UTB prowadzimy w następującym zakresie:

 1. Podesty ruchome,
 2. Wózki jezdniowe podnośnikowe (widłowe) łącznie ze specjalizowanymi,
 3. Suwnice, wciągniki i wciągarki,
 4. Dźwigi i windy towarowo-osobowe,
 5. Żurawie samojezdne i żurawie przenośne HDS,
 6. Inne w zależności od potrzeb.

Program kursu

Program szkolenia dla konserwatorów UTB jest zgodny z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego.

Program każdorazowo jest dostosowywany do grupy w zależności od zakresu wiedzy uczestników (wskazane wykształcenie techniczne).

Szkolenia są prowadzone częściowo w zakresie samokształcenia kierowanego.

Kursant jest dopuszczany do egzaminu UDT dopiero z chwilą pełnego opanowania wiedzy w zakresie konserwacji wybranego UTB.

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat.

Organizacja kursu

Kurs konserwatorów UTB organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający uprawnienia w zakresie konserwacji UTB z wieloletnim doświadczeniem.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • Materiały dydaktyczne.
 • Serwis kawowy.
 • Opłatę za egzamin państwowy przed Urzędem Dozoru Technicznego.
 • Wydanie uprawnień konserwatora UTB odpowiedniej kategorii.

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składający się z części praktycznej i teoretycznej.