Cel kursu

KURS: NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW PRZENOŚNYCH

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych / butli o pojemności powyżej 350 cm3.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Poz. 1008).

Program kursu

Program szkolenia dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację wymaganą przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3:

 1. Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy.
 2. Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów.
 3. Informacje szczegółowe o gazach.
 4. Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry.
 5. Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu.
 6. Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze.
 7. Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne.
 8. Ogólne zasady BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych.

Czas realizacji kursu: 32 godz.

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat.

Organizacja kursu

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający wieloletnie doświadczenie.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • Materiały dydaktyczne.
 • Serwis kawowy.
 • Opłatę za egzamin państwowy przed Urzędem Dozoru Technicznego.
 • Wydanie uprawnień do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Pytania egzaminacyjne: