Cel kursu

KURS: PODESTY RUCHOME

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi podestów ruchomych wybranej kategorii.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora podestów ruchomych wybranej kategorii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Poz. 1008).

Kategorie podestów ruchomych

Podesty ruchome Podesty ruchome stacjonarne
Podesty ruchome wiszące

(uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)

Podesty ruchome masztowe

(uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)

Podesty ruchome przejezdne
Podesty na pojazdach kolejowych

Program kursu

Program szkolenia dla operatorów podestów ruchomych obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. Wiadomości ogólne o podestach ruchomych.
 2. Stateczność i udźwig podestów.
 3. Urządzenia zabezpieczające.
 4. Mechanizmy napędowe.
 5. Urządzenia sterownicze podestów ruchomych.
 6. Oznakowanie podestów.
 7. Zasady bezpiecznej eksploatacji podestów ruchomych.
 8. Wiadomości z zakresu BHP.

Czas realizacji kursu: 40 godz. w tym zajęcia praktyczne 15 godz.

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat.

Organizacja kursu

Kurs operatorów podestów ruchomych organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający uprawnienia w zakresie konserwacji podestów ruchomych z wieloletnim doświadczeniem

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • Materiały dydaktyczne.
 • Serwis kawowy.
 • Opłatę za egzamin państwowy.
 • Wydanie uprawnień operatora podestów.

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Pytania egzaminacyjne:

Kurs na wózki Włocławek Kurs na podesty Włocławek Kurs na żurawie Włocławek