Cel kursu

KURS: URZĄDZENIA DO MANIPULACJI KONTENERAMI

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora urządzeń do manipulacji kontenerami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Poz. 1008).

Kategorie urządzeń do manipulacji kontenerami

Urządzenia do manipulacji kontenerami Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

Program kursu

Program szkolenia dla operatorów urządzeń do manipulacji kontenerami obejmuje takie zagadnienia jak:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykład ćwiczeń
1 Typy stosowanych urządzeń do manipulacji kontenerami 2
2 Budowa urządzeń do manipulacji kontenerami 5
3 Czynności kierowcy przy obsłudze przed podjęciem pracy i po pracy 4
4 Czynności kierowcy w czasie pracy urządzeniami 4
5 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 2
6 Wiadomości z zakresu BHP 5
7 Praktyczna nauka jazdy 15
8 Wiadomości o dozorze technicznym 3
Razem: 25 15

Czas realizacji kursu: 40 godz. w tym zajęcia praktyczne 15 godz.

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat.

Organizacja kursu

Kurs operatorów urządzeń do manipulacji kontenerami organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający uprawnienia w zakresie konserwacji podestów ruchomych z wieloletnim doświadczeniem

W ramach uczestnictwa zapewniamy

  • Materiały dydaktyczne.
  • Serwis kawowy.
  • Opłatę za egzamin państwowy.
  • Wydanie uprawnień operatora urządzeń do manipulacji kontenerami odpowiedniej kategorii.

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Pytania egzaminacyjne: