Cel kursu

KURS: CIĘGNIKI

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi cięgników wybranej kategorii.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora cięgników wybranej kategorii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Poz. 1008).

Kategorie wciągników i wciągarek

Wciągniki i wciągarki Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Program kursu

Program szkolenia dla operatorów wciągarek i wciągników obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. Wiadomości o dozorze technicznym.
 2. Budowa wciągników i wciągarek.
 3. Obsługa wciągników i wciągarek.
 4. Przepisy BHP podczas obsługi wciągników i wciągarek.
 5. Obsługa techniczna cięgników.
 6. Zajęcia praktyczne.

Czas realizacji kursu: 16 godz. w tym zajęcia praktyczne 5 godz.

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat.

Organizacja kursu

Kurs operatorów wciągarek i wciągników organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający uprawnienia w zakresie konserwacji cięgników z wieloletnim doświadczeniem.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • Materiały dydaktyczne.
 • Serwis kawowy.
 • Opłatę za egzamin państwowy.
 • Wydanie uprawnień operatora wciągarek i wciągników.

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Pytania egzaminacyjne: