Cel kursu

KURS: WÓZKI UNOSZĄCE

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych unoszących.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora wózków jezdniowych unoszących.

Program kursu

Program szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych unoszących obejmuje takie zagadnienia jak:

<td „=””>Zagrożenia oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
wykład ćwiczeń
1 Podstawowe definicje 7
2 Podział, typy i rodzaje wózków
3 Zespoły elektryczne oraz mechaniczne
4 Podstawowe zabezpieczenia, blokady oraz wskaźniki
5 Parametry oraz oznakowanie wózków
6 Czynności operatora przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
7 Prawidłowe obciążenie, rozłożenie ładunku, transport oraz manewrowanie
8 Wpływ otoczenia na bezpieczną obsługę wózka
9 Instrukcja eksploatacji wózka
10 Pisemne polecenie wykonania pracy
11 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
12 Instrukcja eksploatacji wózka
13 Wymagania BHP
14
15 Praktyczna nauka jazdy 2
Razem: 7 2

Czas realizacji kursu: 9 godz. w tym zajęcia praktyczne 2 godz.

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat.

Organizacja kursu

Kurs operatorów wózków unoszących organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający uprawnienia w zakresie konserwacji wózków jezdniowych z wieloletnim doświadczeniem.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

  • Materiały dydaktyczne.
  • Serwis kawowy.
  • Wydanie uprawnień operatora wózków jezdniowych unoszących.

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją powołaną przed dyrektora ODZ Bhp ekspert składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Pytania egzaminacyjne: