Cel kursu

KURS: WYMIANA BUTLI LPG

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w instalację gazową.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia w zakresie wymiany butli z gazem w wózkach jezdniowych podnośnikowych (widłowych).

Program kursu

Program szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w instalację gazową obejmuje takie zagadnienia jak:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
wykład ćwiczeń
1 Wymagania dotyczące warunków użytkowania  wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową  (oświetlenie wentylacja, temperatura, stosowane narzędzia, środki ochrony indywidualnej) 2
2 Charakterystyka paliw gazowych stosowanych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
3 Wymagania dotyczące stanowiska do wymiany butli
4 Rodzaje instalacji gazowych oraz butli
5 Stosowanie oznaczenia
6 Terminy i warunki dopuszczenia do eksploatacji
7 Kontrola szczelności instalacji gazowej
8 Transport wewnątrzzakładowy butli na paliwa gazowe oraz zagrożenia występujące przy tych czynnościach
9 Zagrożenia oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych
10 BHP
11 Stosowane oznaczenia 2
12 Czynności obsługi codziennej związanej z instalacją gazową
13 Czynności związane z wymianą butli
14 Kontrola szczelności instalacji gazowej
15 Ocena czynności wykonywanych przez uczestników szkolenia
16 Egzamin końcowy
Razem: 2 2

Czas realizacji kursu: 4 godz. w tym zajęcia praktyczne 2 godz.

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat.

Organizacja kursu

Kurs bezpiecznej wymiany butli z gazem w wózkach podnośnikowych organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający uprawnienia w zakresie konserwacji wózków jezdniowych z wieloletnim doświadczeniem.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

  • Materiały dydaktyczne.
  • Serwis kawowy.
  • Wydanie uprawnień w zakresie bezpiecznej wymiany butli z gazem.

Egzamin

Egzamin przed Komisją powołaną przed dyrektora ODZ Bhp ekspert składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Pytania egzaminacyjne: