Cel kursu

KURS: ŻURAWIE

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi żurawi wybranej kategorii.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora żurawi wybranej kategorii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Poz. 1008).

Kategorie żurawi

Żurawie Żurawie stacjonarne
Żurawie przewoźne i przenośne

(uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

Żurawie samojezdne

(uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

Program kursu

Program szkolenia dla operatorów żurawi samojezdnych / dźwigów obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. Wiadomości ogólne o żurawiach samojezdnych.
 2. Przepisy o dozorze technicznym.
 3. Stateczność żurawi samojezdnych.
 4. Budowa żurawia.
 5. Napęd żurawi samojezdnych.
 6. Urządzenia zabezpieczające żurawi samojezdnych.
 7. Eksploatacja żurawi.
 8. Rodzaje zawiesi.
 9. Przepisy BHP podczas obsługi żurawi samojezdnych.10. Zajęcia praktyczne.

Czas realizacji kursu: 65 godz. w tym zajęcia praktyczne 20 godz.


Program szkolenia dla operatorów żurawi przenośnych (np. HDS) obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. Wiadomości ogólne o żurawiach przenośnych.
 2. Obciążenie żurawi przenośnych.
 3. Napęd i sterowanie hydrauliczne.
 4. Urządzenia sterownicze.
 5. Urządzenia zabezpieczające.
 6. Stateczność żurawi.
 7. Urządzenia chwytające i przeładunkowe oraz rodzaje zawiesi.
 8. Wiadomości o UDT.
 9. Instrukcja eksploatacji żurawi przeładunkowych.
 10. Zajęcia praktyczne.

Czas realizacji kursu: 48 godz. w tym zajęcia praktyczne 15 godz.

Miejsce realizacji kursu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert:
Włocławek – ul. Barska 12 J – siedziba główna
Kutno – ul. Jagiellońska 4 – oddział
Golub Dobrzyń – ul. PTTK 11 – oddział

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat.

Organizacja kursu

Kurs operatorów żurawi samojezdnych organizujemy w trybie tygodniowym oraz trybie weekendowym w zależności od oczekiwań i możliwości uczestników.

Dla uczestników kursów w razie potrzeby (dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych) organizujemy bazę noclegową o wysokich standardach w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający uprawnienia w zakresie konserwacji żurawi samojezdnych oraz przenośnych z wieloletnim doświadczeniem.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • Materiały dydaktyczne.
 • Serwis kawowy.
 • Opłatę za egzamin państwowy przed Urzędem Dozoru Technicznego.
 • Wydanie uprawnień operatora żurawi odpowiedniej kategorii.

Egzamin

Egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Pytania egzaminacyjne:

Kurs na wózki Włocławek Kurs na podesty Włocławek Kurs na żurawie Włocławek