NADZÓR BHP BUDÓW

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp ekspert świadczy kompleksowe usługi związane z nadzorem BHP podczas trwania inwestycji budowlano – przemysłowych.
Dla naszych klientów opracowujemy całą niezbędną dokumentację wdrażając kompleksowe procedury postępowania dostosowane do indywidualnego klienta lub bazujemy na już istniejącym systemie ponieważ świadczymy usługi zarówno dla Inwestora, Generalnego Wykonawcy lub Firm podwykonawczych.


Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników z doświadczeniem zdobytym podczas realizacji różnorodnych inwestycji, w tym remontów zakładów przemysłowych takich jak PKN ORLEN, ANWIL S.A., LAFARGE S.A. itd. Działamy na terenie całego kraju jak również poza jego granicami.

W ramach podpisanych umów świadczymy usługi na najwyższym poziomie wybierając rozwiązania najbardziej korzystne dla naszych Zleceniodawców. Podczas nadzoru BHP budów (inwestycji przemysłowo – budowlanych) do naszych zadań należy między innymi:

 • konsultacje przy tworzeniu planu BiOZ,
 • wprowadzanie procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy na terenie budowy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem bezpieczeństwa pracy,
 • kontrola stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,
 • przeprowadzanie codziennych skutecznych kontroli metod i warunków pracy wszystkich zatrudnionych na kontrakcie / budowie pracowników,
 • nadzór nad zdarzeniami wypadkowymi i potencjalnie wypadkowymi, wydawanie zaleceń powypadkowych,
 • skuteczny nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi / kontrola pozwoleń na prace,
 • przeprowadzanie szkoleń wprowadzających dla wszystkich pracowników wchodzących na teren inwestycji,
 • kontrola realizacji zaleceń i usuwanie stwierdzonych niezgodności,
 • kontrola firm podwykonawczych, obejmująca:
  • weryfikację i prowadzenie dokumentacji BHP podwykonawców dopuszczanych do pracy na terenie kontraktu,
  • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z wytycznymi BHP,
  • ocenę stanu technicznego używanego sprzętu budowlanego,
  • weryfikacji kompletności dokumentacji UDT,
  • weryfikację aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich,
  • kontrolę kwalifikacji pracowników w stosunku do realizowanych prac,
  • badanie trzeźwości pracowników.
szkolenia BHP dla pracowników inżynieryjno technicznych
nadzór BHP włocławek; nadzór BHP na budowie; BHP na budowie; inspektor BHP, bhp włocławek

Oto przykłady inwestycji na których pracowaliśmy:

 • Budowa silosu na klinkier w Cementowni Kujawy Lafarge Holcim – koordynacja BHP,
 • Remont mostu stalowego im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku – koordynacja BHP,
 • Budowa zakładu Print Pack w Kutnie – koordynacja BHP,
 • Budowa zakładu chemicznego PTA we Włocławku – koordynacja BHP,
 • Budowa młyna pionowego w Cementowni Kujawy – nadzór BHP,
 • Budowa zakładu Serioplast Sp. z o.o. w Kutnie – koordynacja BHP,
 • Remont stalowego mostu kolejowego w Dęblinie – koordynacja BHP,
 • Budowa zakładu Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. we Włocławku – nadzór BHP,
 • Rozruch zakładu Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. we Włocławku – nadzór BHP,
 • Budowa bloku gazowo-parowego PKN Orlen we Włocławku – nadzór BHP,
 • Budowa dworca kolejowego „Łódź Fabryczna” – nadzór BHP,
 • Budowa i remonty stacji Shell na terenie całego kraju – nadzór BHP, w tym prac paliwowych,
 • Budowa dwutorowej linii energetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki – koordynacja BHP,
 • Remont instalacji PTA ORLEN we Włocławku – nadzór BHP,
 • Remont instalacji technologicznych PKN ORLEN – nadzór BHP,
 • Budowa silosów do cementu budowlanego CRH Grupa Ożarów S.A. – koordynacja BHP,
 • Budowa zbiornika ługu sodowego na terenie International Paper w Kwidzynie – nadzór BHP,
 • budowa dwóch zbiorników paliwowych o poj. 100.000 m3 każdy – PERN Gdańsk,
 • i wiele innych inwestycji.

W razie zainteresowanie naszą ofertą prosimy o kontakt z Głównym Specjalistą ds. BHP, Bartłomiejem Daroszewskim pod nr tel. 504 221 280 lub mailowo.