NADZÓR BHP

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp ekspert świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy od 2007 r. Naszym największym atutem jest wieloletnie doświadczenie kadry Bhp ekspert (Specjalistów ds. BHP), wdrożone i realizowane procedury będące gwarancją wysokiej jakości usługi oraz indywidualne podejście do każdego klienta.


ODZ Bhp ekspert świadczy swoje usługi dla Firm, jednostek samorządowych i innych na mocy podpisanych umów. Po podpisaniu umowy na świadczenie usług BHP w całości przejmujemy obowiązki jakie ciążą na Pracodawcach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonywany przez nas zakres usług jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm. (Dz.U.97.109.704). Do naszych zadań należy m.in.:

 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP na wszystkich stanowiskach pracy w cenie usługi (Pracodawca nie ponosi dodatkowych kosztów),
 • przeprowadzanie szkoleń tematycznych w zależności od zapotrzebowania,
 • prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z wymaganiami ISO,
 • sporządzanie protokołów z działalności BHP oraz przedstawianie aktualnych problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy Pracodawcy,
 • bieżące informowanie Pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzanie analiz rocznych z działalności BHP,
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP i ppoż. przez pracowników Firmy,
 • nadzór i doradztwo nad wykonywaniem badań środowiska pracy i innych,
 • doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • opracowywanie analiz oraz sporządzanie ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej (ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy),
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie BHP do GUS,
 • udział w opracowywaniu instrukcji BHP i innych,
 • reprezentowanie Państwa Placówki podczas kontroli organów nadzorczych (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna).
nadzór BHP we Włocławku
szkolenia BHP dla pracowników inżynieryjno technicznych
szkolenia BHP na stanowiska biurowe

ODZ Bhp ekspert świadczy usługi również w formie indywidualnych zleceń np. przeprowadzenie postępowania powypadkowego, opracowanie oceny ryzyka zawodowego czy wyliczenie wydatku energetycznego.

Nasze działania cechuje pełen profesjonalizm przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usługi a zarazem konkurencyjnych cen.