Cel szkolenia

Celem kursu drwal – pilarz jest opanowanie wiedzy i umiejętności przez kandydatów do uzyskania kwalifikacji w zawodzie na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia.

Uczestnicy szkolenia

Kurs pilarza – drwala skierowany jest do osób, które pragną nauczyć się jak w sposób bezpieczny oraz wydajny pozyskiwać drewno przy użyciu pilarki.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenia pilarz – drwal w części praktycznej są realizowane zawsze na powierzchniach zrębowych za wcześniejszą wydaną zgodą właściwego terenowo Nadleśnictwa.

Instruktorzy realizujący na kursie część praktyczną legitymują się uprawnieniami instruktorskimi w zakresie nauczania ścinki i pozyskania drewna oraz obsługi pilarek nadanymi przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych po 1995 roku.

Kurs pilarza kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną.

Kursy organizowane w trybie tygodniowym jak i weekendowym.

Istnieje możliwość zapewnienia noclegów i wyżywienia.

Szkolimy na terenie całego kraju.

Program szkolenia

Program szkolenia jest zgodny z ramowym podziałem materiału nauczania wprowadzonym Zarządzeniem Nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie ramowego programu kursu dla drwali – operatorów pilarki.

Program szkolenia obejmuje 144 godziny, w tym 38 godzin zajęć teoretycznych i 106 godzin zajęć praktycznych.

Kurs drwal – pilarz obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  • charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie,
  • przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego,
  • technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych,
  • ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów,
  • technika przerzynki kłód i dłużyc,
  • technika okrzesywania drzew ściętych,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala operatora pilarki.

Dokumentacja szkoleniowa

Uczestnicy kursu pilarz – drwal otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu honorowane przy przeprowadzaniu postępowania przetargowego w zakresie usług leśnych.

Zdobyte uprawnienia pozwalają na podjęcie pracy w zawodzie drwal – operator pilarki i jednoosobową ścinkę drzew.

Kurs pilarza – drwala uprawnia do samodzielnej ścinki drzew stojących, w tym na terenie lasów państwowych.

Inne, powiązane kursy

Kurs obsługi pił mechanicznych – uprawnia do obsługi pił bez możliwości ścinki drzew stojących.
Kurs obsługi kos i wykaszarek spalinowych.

DRWAL-PILARZ

szkolenie: drwal pilarz

DO POBRANIA: