Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze hakowego sygnalisty.

Hakowy / sygnalista to osoba kierująca pracami  transportowymi z  wykorzystaniem  dźwignic. Hakowy / sygnalista odpowiedzialny jest za zawieszanie i odczepianie ładunku, użycie właściwego osprzętu dźwigowego i wyposażenia oraz za przekazywanie sygnału do operatora dźwignicy.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie hakowy sygnalista składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Podczas szkolenia wykorzystujemy profesjonalne pomoce dydaktyczne takie jak slajdy, zawiesia taśmowe, łańcuchowe oraz linowe, haki, szakle, podkłady.

Zajęcia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w nadzorowaniu warunków pracy podczas prowadzenia prac przy użyciu różnego rodzaju dźwignic.

Szkolenie hakowy / sygnalista może odbywać się również na terenie prowadzonych budów w dowolnym miejscu w kraju.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje:

  1. Ogólne wiadomości o dźwignicach.
  2. Przepisy dozoru technicznego.
  3. Rodzaje zawiesi i sprzętu pomocniczego.
  4. Eksploatacja zawiesi oraz haków.
  5. Obowiązki hakowego / sygnalisty.
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywanych prac.
  7. Zajęcia praktyczne.

HAKOWY-SYGNALISTA

szkolenie: hakowy sygnalista

DO POBRANIA: