Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy szkolenia

Szkolimy m.in. nauczycieli, pracowników zakładów pracy na wszystkich stanowiskach, pracowników placówek handlowych, służby zdrowia.

Co raz częściej na szkolenia z pierwszej pomocy zgłaszają się osoby prywatne widząc potrzebę uzyskania umiejętności praktycznych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, w tym dzieci.

Sposób organizacji szkolenia

Kurs organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp ekspert składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, które odbywają się przy użyciu profesjonalnych pomocy dydaktycznych jak fantomy dzieci, osób dorosłych, zestawów do pozoracji ran. Prowadzący inscenizują różne wypadki. Pozoracje mają na celu oswojenie uczestników szkoleń z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości. Dążymy do tego aby każdy słuchacz nabył umiejętności, które pozwolą mu na prawidłowe zadziałanie w sytuacji zagrożenia życia.

Podczas szkoleń wykorzystujemy:

 • fantomy dzieci,
 • fantomy osób dorosłych,
 • defibrylator,
 • zestawy do pozoracji ran z sztuczną krwią,
 • zapewniamy notatniki, instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

W celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia z pierwszej pomocy prowadzącymi są ratownicy medyczni.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje:

 1. Ocenę sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 2. Ocenę stanu poszkodowanego oraz kontrolę czynności życiowych.
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 4. Ćwiczenia praktyczne
 5. Zranienia, krwotoki, stłuczenia
 6. Skręcenia, zwichnięcia, złamania,
 7. Urazy termiczne, porażenia prądem,
 8. Zatrucia, omdlenia.

Dokumentacja szkoleniowa

Szkolenie zakończone jest wystawieniem imiennego zaświadczenia.

PIERWSZA POMOC

szkolenie z pierwszej pomocy

DO POBRANIA: