Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaniem prac na wysokości,
  • zagrożeń związanych z pracą na wysokości oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wykonujących pracę na wysokości.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie realizowane w formie seminarium z elementami instruktażu praktycznego.

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin
1 Regulacje prawne z zakresu wykonywania prac na wysokości 0,5
2 Podstawowe obowiązki pracownika oraz osób kierujących pracownikami w zakresie BHP 0,5
3 Zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na wysokości 2
4 Sposoby ochrony pracownika przed upadkiem z wysokości 1,5
5 Ćwiczenia w zakresie stosowania przez pracownika z różnego rodzaju ŚOI zabezpieczających przed upadkiem 1,5
6 Okoliczności i przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka 1
Razem: 7

Dokumentacja szkoleniowa

Szkolenie zakończone jest wystawieniem imiennego zaświadczenia.

PRACE NA WYSOKOŚCI

szkolenia: prace na wysokości

DO POBRANIA: