SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Innowacyjne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz prowadzenia akcji ewakuacyjnej.

Do naszych szkoleń praktycznych wykorzystujemy korytarz ewakuacyjny wypełniony sztucznym dymem całkowicie bezpiecznym dla człowieka oraz symulator pożarów z różnymi atrapami między innymi atrapa kosza na śmieci, komputera czy rozdzielni elektrycznej.

Uczestnicy szkolenia mogą zapoznać się z obsługą różnych typów gaśnic (gaśnice śniegowe, proszkowe, wodne, pianowe) gasząc prawdziwe płomienie ognia oraz przekonać się jak uciążliwe jest poruszanie się w zadymionym pomieszczeniu gdzie jest ograniczona widoczność.

W sytuacjach zagrożenia, w tym pożaru niewielu pracowników byłoby w stanie użyć gaśnicy tak aby ona zadziałała – a wydaje się to takie proste! Prawidłowe zachowanie podczas pożaru, może do minimum ograniczyć straty materialne, a przede wszystkim uratować zdrowie i życie ludzkie.

Akcja ewakuacyjna

Szkolenia ppoż. często łączymy z organizacją akcji ewakuacyjnej na terenie Zakładu Pracy. Po ustaleniu scenariusza z najwyższym kierownictwem, o terminie przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej informujemy Państwową Straż Pożarną, która może przyjechać na miejsce prowadzonych ćwiczeń.

Kolejnym etapem są ćwiczenia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Tu dla pracowników obecnych na spotkaniu mamy przygotowanych kilka scenariuszy postępowania. Na przykład dwóch pracowników musi przejść zadymionym korytarzem odnajdując gaśnicę śniegową, którą następnie przystępują do gaszenia pożaru rozdzielni elektrycznej.

szkolenia ppoż Włocławek

Prezentacja ppoż. podczas trwania szkolenia okresowego BHP

Na życzenie klientów zagadnienia związane z pierwszą pomocą oraz ochroną przeciwpożarową możemy wkomponować w tematykę szkoleń okresowych BHP. Odsuwając pracowników od pracy w celu odbycia obowiązkowych szkoleń BHP pracownicy ci zachowują prawo do wynagrodzenia. Ponosząc takie koszty pracodawca powinien mieć pewność, że czas ten nie zostanie zmarnowany, a pracownik zdobędzie wiedzę, która w przyszłości zaprocentuje m.in. mniejszą wypadkowością, prawidłowym działaniem w przypadku zaistnienia zagrożenia np. pożaru czy też w sposób prawidłowy udzieli pierwszej pomocy poszkodowanemu.