Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień wymaganych przepisami ustawy o ochronie roślin do prowadzenia obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.

Uczestnicy szkolenia

Osoby zajmujące się sprzedażą środków ochrony roślin.

Rodzaje i sposób organizacji szkolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) występują dwa rodzaje szkoleń:


Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Czas trwania: 24 godz.

Szkolenie podstawowe obejmuje następującą tematykę:

  • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych;
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin;
  • integrowana ochrona roślin;
  • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin, w tym zajęcia praktyczne (2,5 godz.);
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko;
  • bhp przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin.

Częstotliwość szkoleń podstawowych w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin: przed rozpoczęciem pracy


Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Czas trwania: 7 godz.

Szkolenie uzupełniające obejmuje następującą tematykę:

  • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów;
  • integrowana ochrona roślin;
  • techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin;
  • BHP przy sprzedaży środków ochrony roślin.

Częstotliwość szkoleń uzupełniających w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin: co 5 lat

Dokumentacja szkoleniowa

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

szkolenia: środki ochrony roślin

DO POBRANIA: