zmiany w przepisach BHP

Nowy wzór protokołu powypadkowego

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (2019 poz. 1071) wprowadza nowy druk protokołu powypadkowego.

Z dniem 01.01.2020 r. ZUS nie będzie już przyjmował dokumentacji powypadkowej sporządzonej na obowiązującym dotychczas wzorze. Także należy pamiętać o nowym wzorze wprowadzonym w/w rozporządzeniem.

 

Wzór nowego protokołu powypadkowego w wersji edytowalnej