zmiany w przepisach BHP

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Poz.1008)

W Rozporządzeniu znajdziesz następujące informacje:

  • sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
  • sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
  • rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;
  • okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
  • wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
  • wzór wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego;
  • wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.