nadzór BHP włocławek; nadzór BHP na budowie; BHP na budowie; inspektor BHP, bhp włocławek

WYTYCZNE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BHP NA BUDOWACH

ODZ Bhp ekspert zajmuje się nadzorami BHP na budowach w kraju jak i poza nim. Działamy jako koordynatorzy BHP, Inspektorzy dla Firm wykonawczych oraz podwykonawczych.

Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji budowlano – przemysłowych zapewniając bezpieczeństwo Pracodawcom oraz Pracownikom.

NADZÓR BHP NA BUDOWIE

Poniżej ważniejsze aspekty jak zabezpieczyć plac budowy pod kątem bezpieczeństwa

DOKUMENTACJA BHP NA BUDOWIE

BIOZ

IBWR

Pozwolenia na prace

KWALIFIKACJE PRACOWNICZE

Szkolenie BHP

Badania lekarskie, w tym na wysokości

Uprawnienia np. monter rusztowań, operator wózka ze zmiennym wysięgiem, energetyczne (5lat), pierwsza pomoc, hakowy sygnalista

Szkolenia wprowadzające

MASZYNY NA BUDOWIE

Wózki ze zmiennym wysięgiem, żurawie (dźwigi budowlane)

Uprawnienia operatora

Decyzja UDT (co rok)

Dziennik konserwacji (co m-c)

Dokumentacja zawiesi

RUSZTOWANIA

Kompletne (podkłady, schodnie, poręcze, krawężnik, uziemienie)

Instrukcja montażu

Uprawnienia do montażu

Odbiór rusztowania z podpisami osób

Przegląd rusztowania

Nośność podestów roboczych

WYKOPY

Wygrodzenie wykopów na budowie

Oznakowanie

Zabezpieczenie ścian wykopu (szalunek, skarpowanie, deskowanie)

Urobek składowany w bezpiecznej odległości od wykopu (min 1 m)

Zejścia do wykopu (max odległość od zejść 20 m)

Zakaz pracy w wykopie jak pracuje koparka

ŻURAWIE

Dokumentacja (UDT, dziennik konserwacji, uprawnienia)

Wygrodzenie terenu

Oznakowanie piktogramem

Oznakowany hakowy

Linka transportowa

Podkłady pod stopy

ZAWIESIA

Pasowe, łańcuchowe i linowe

Stan techniczny właściwy

Zawiesie musi posiadać tabliczkę znamionową

Atesty zawiesi

Odpowiedni dobór zawiesia do danej operacji podnoszenia

Właściwe składowanie zawiesi

ELEKTRONARZĘDZIA, PRZEDŁUŻACZE, RB

Stan techniczny

Przewód zasilający bez przecięć, izolacji, łączeń

Przedłużacze w ochronie min. IP44

Przedłużacz powinien być rozwinięty

Przedłużacze nie mogą być w kałużach, podwieszane do konstrukcji stalowej

Przedłużacze nie mogą przechodzić niezabezpieczone przed drogi transportowe

Elektronarzędzia powinny mieć pomiary elektryczne wraz z protokołem co 6 m-cy

RB – protokół z pomiarów elektrycznych

PRACE SPAWALNICZE / GORĄCE

Aktualne uprawnienia spawalnicze

Koc gaśniczy / gaśnica

Zabezpieczenie iskier przed możliwością dojścia do zapłonu

Butle spawalnicze muszą być zabezpieczone przed możliwością przewrócenia się

Butla musi posiadać kołpak ochronny

Zabezpieczenie węża spawalniczego przy wylocie butli

Stan techniczny węża i manometru

Minimalna długość węża spawalniczego (minimalna długość 5 m; max 20 m)

ŚOI przy pracach spawalniczych

CHEMIA NA BUDOWIE

Spis chemii na budowie

Karty charakterystyki dostępne dla pracowników

Magazyn substancji chemicznych (nie można składować w kontenerach bez wentylacji)

Zapoznanie pracowników z zapisami kart charakterystyki

Substancje chemiczne składowane na tacach ociekowych

Na wyposażeniu budowy powinien znajdować się sorbent

Instrukcja magazynowania i postępowania z substancjami chemicznymi

ŚOI zgodne z zapisami kart charakterystyki

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI

Wykaz ŚOI

Użytkować sprzęt tylko w okresie jego przydatności do użycia zgodnie z instrukcją producenta

Karty użytkownika z aktualnymi przeglądami (min. raz w roku)