07.11.2022 R. KURS NA PODESTY RUCHOME WŁOCŁAWEK

ODZ Bhp ekspert organizuje kurs dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Poz. 1008)

Kurs rozpoczyna się w dniu 7.11.2022 r. we Włocławku w siedzibie Bhp ekspert przy ul. Barskiej 12 J godz. 16.00.

Czas trwanie kursu dla operatorów podestów: 40 godz.

Egzamin: przed Inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego

Więcej informacji w biurze Ośrodka lub tel. 54 413 70 10 / mail bhpekspert@bhpekspert.eu

Istnieje możliwość zapisów na inne szkolenia w zakresie podestów ruchomych:

  1. Podesty ruchome stacjonarne
  2. Podesty ruchome wiszące
  3. Podesty ruchome masztowe

Zdobyte uprawnienia na podesty ruchome przejezdne ważne są 5 lat. Przed upływem tego okresu należy wystąpić do UDT o przedłużenie ważności uprawnień.