07.11.2022 Kurs dla operatorów we Włocławku

W dniu 07.11.2022 r. we Włocławku ODZ Bhp ekspert rozpoczyna szkolenie dla operatorów suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Miejsce szkolenia: ul. Barska 12 j we Włocławku (siedziba ODZ Bhp ekspert).

Czas trwania kursu na suwnice: 43 godz.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu UDT uczestnik uzyskuje uprawnienia operatora suwnic zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Poz. 1008).

Opcja kursu na suwnice: w przypadku zainteresowania uczestników można zdobyć kwalifikacje do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Więcej info o kursie: tel. 54 413 70 10 lub osobiście w biurze ośrodka.