30.07.2022 r. Kurs dla operatorów maszyn drobnych

ODZ Bhp ekspert jest w trakcie realizacji kursu dla operatorów maszyn budowlanych do robót ziemnych i drogowych. Operatorzy zdobywają uprawnienia m.in. na niżej wymienione specjalności: koparki jednonaczyniowe, do 25 ton, klasa trzecia; koparki jednonaczyniowe, wszystkie, klasa pierwsza; koparko-ładowarki, wszystkie, klasa trzecia; zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, wszystkie, klasa druga;

Egzamin przed Instytutem Łukasiewicza przewidziany jest na 6 sierpnia 2022 r.

Na w/w egzaminie również będą egzaminowani kursanci, którzy ukończą szkolenia dla operatorów pilarek mechanicznych do ścinki drzew oraz przecinarek do nawierzchni.

Szkolenie dla operatorów pilarek oraz przecinarek we Włocławku ODZ Bhp ekspert rozpoczyna 30 lipca 2022 r.

Celem kursu ,,operator pił oraz przecinarek” jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi pilarek mechanicznych do ścinki drzew klasy III oraz przecinarek do nawierzchni klasy III.

Miejsce szkolenia: ul. Barska 12 J Włocławek

Początek szkolenia: 30.07.2022 r.

System szkolenia: weekendowy

Czas trwania szkolenia: 36 godzin, w tym 14 godzin zajęć praktycznych

Możliwość zdobycia uprawnień do OBSŁUGI DODATKOWYCH MASZYN, poza pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew PODCZAS JEDNEGO KURSU!

Przykładowe zestawienia:
pilarki mechaniczne do ścinki drzew + przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.
Czas trwania: kurs podstawowy + liczba godzin z modułu specjalistycznego dla danej maszyny.

ZAPRASZAMY!

ZAPISY:

osobiście: ul Barska 12 J Włocławek

tel. 54 413 70 10

mailowo: bhpekspert@bhpekspert.eu

Kurs przecinarki do nawierzchni

Kurs piły mechaniczne do ścinki drzew