Kurs na rusztowania Włocławek

Kurs na rusztowania marzec 2023

Dziś w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego ostatni dzień zajęć praktycznych na szkoleniu monterów rusztowań budowlanych we Włocławku.

Zapraszamy Państwa do zapisów na kolejne szkolenia dla monterów rusztowań! Szkolenia dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie montażu rusztowań budowlanych.

Po kursie uczestnik uzyskuje uprawnienia do montażu rusztowań budowlanych (bez klasy) zgodnie z podziałem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Zapisy: osobiście w siedzibe ODZ bhp ekspert we Włocławku przy ul. Łanowej 23 a, mailowo bhpekspert@bhpekspert.eu lub tel. 54 413 70 10.

Koszt szkolenia dla monterów rusztowań budowlanych: 1000 zł wraz z egzaminem