uprawnienia na wózki UDT Włocławek

Uprawnienia UDT; czy już przedłużyłeś swoje uprawnienia?

Ważne informacje!

  1. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT przed 1 czerwca 2019 roku tracą ważność 1 stycznia 2024 roku.
  2. Żeby przedłużyć zaświadczenie kwalifikacyjne, należy przez portal eUDT złożyć wniosek do 30 września 2023 roku (minimum 3 miesiące przed upływem ważności uprawnień).
  3. Wniosek może złożyć tylko osoba, na którą wydane jest zaświadczenie.
  4. Składając wniosek należy oświadczyć, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia (lata 2019-2024) osoba zainteresowana wykonywała czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym.

Więcej informacji na www.udt.gov.pl/przedluzenie-zaswiadczen

www.bhpekspert.com.pl