SZKOLENIA BHP ONLINE – WSTĘPNE I OKRESOWE DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH

SZKOLENIA BHP ONLINE – WSTĘPNE I OKRESOWE DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH

Rozporządzenie Ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 ze zm.) w § 6 określa, że szkolenia BHP są prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają pracownicy na następujących stanowiskach pracy – podany okres ważności:

  1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści – nie rzadziej niż raz na 5 lat;
  2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku;
  3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji – nie rzadziej niż raz na 5 lat;
  4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby – nie rzadziej niż raz na 5 lat;
  5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Przedmiotowe rozporządzenie określa, że szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu nie dając możliwości prowadzenia tych szkoleń w systemie samokształcenia kierowanego. Szkolenia okresowe BHP dla pozostałych stanowisk (poza stanowiskami robotniczymi) powinny być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią Koronawirusa Główny Inspektor Pracy przedstawił wytyczne, nowe podejście do szkoleń BHP, a mianowicie:

  1. Dopuszczenie możliwości przeprowadzenia instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego
  2. Dopuszczenie możliwości przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego, w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line).

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy na naszej platformie internetowej możliwość odbycia szkoleń BHP wstępnych jak również szkoleń okresowych BHP na stanowiskach robotniczych ONLINE.

 

W razie jakichkolwiek pytań biuro OBZ Bhp ekspert pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

ODZ Bhp ekspert ul. Barska 12 J we Włocławku; 54 413 70 10 lub 728 904 196; www.bhpekspert.com.pl