szkolenia BHP na stanowiska biurowe

Umowy o pracę

Zgodnie z art. 25 Kodeksu Pracy umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

Udostępniamy Państwu wzór umowy, w której wybieramy i wpisujemy jej formę jak również umowy o pracę na okres próbny i czas określony.

Również przydatnymi drukami mogą się okazać wzory rozwiązań umowy o pracę.

Polecamy zapoznać się z aktualnym tekstem Kodeksu Pracy.


Umowa o pracę

 


Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

 


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 


Umowa o pracę na okres próbny

 


Umowa o pracę na czas określony